AKTUALNOŚCI

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

GRUPY PARAFIALNE

GALERIA

SŁOWO ŻYCIA

CIEKAWE STRONY

Wizyt:
Dzisiaj: 11Wszystkich: 61540

Poradnia rodzinna

GRUPY PARAFIALNE » Poradnia rodzinna

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA  RODZINNA

 przy Rzym.-Kat. Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

w Jelczu Laskowicach

 

 

Obejmuje swoją działalnością mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz Laskowice.

Poradnia oferuje swoje usługi nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY :

 

Psycholog (diagnostyka psychologiczna, terapia)
            II czwartek  miesiąca         17.00 – 19.00

Pedagog (problemy rodzinne, terapia)
            III czwartek  miesiąca        17.00 – 18.00

Grupa Wsparcia dla Osób z Chorobą Nowotworową i ich Rodzin
            
III czwartek  miesiąca        18.00 – 19.00

Doradca Życia Rodzinnego (problemy małżeńskie i rodzinne,
            Naturalne Planowanie Rodziny)
            I i III wtorek miesiąca        17.00 – 18.00

 

 

Prosimy o zarejestrowanie

telefoniczne: 694 419 399

lub mailowo: poradniarodzinna.jelcz@gmail.com

 

Zapraszamy do salek obok plebani przy ul. Witosa 47

ZADANIA PORADNI:

 1. Upowszechnienie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny, wzbogacającej i udoskonalającej więź małżeńską i kulturę rodzicielską.
 2. Udzielanie specjalistycznych porad psychologicznych, pedagogicznych i praw­nych osobom i rodzinom, będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w  innej sytuacji kryzysowej (np. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich).
 3. Wspieranie młodych ludzi przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do podjęcia zadań  w małżeństwie i rodzinie.
 4. Edukacja w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ochrona macierzyństwa, gdy  kobieta znajduje się w sytuacji jego zagrożenia.
 5. Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz pomoc w trudnościach wynikających z problemów opiekuńczych i wychowawczych.
 6. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz współuzależnionym i ich rodzinom.

 

 

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie poradnictwa oraz  działalność diagnostyczną i terapeutyczną

 

Zespół Specjalistów:

pedagog :

 • trudności szkolne
 • trudności: rodzic – dziecko
 • agresja
 • nadpobudliwość
 • apatia
 • grupa wsparcia dla osób z problemem choroby nowotworowej, wsparcie dla rodzin
 • i inne

 

psycholog:

 • rozwój osobowości
 • emocje, uczucia
 • konflikty
 • nerwice i inne zaburzenia

 

doradcy życia rodzinnego:

 • Naturalne Planowanie Rodziny - odpowiedzialne rodzicielstwo
 • poradnictwo dla narzeczonych
 • poradnictwo dla małżonków
 • poradnictwo z zakresu wychowania dzieci
 • współczesne wyzwania bioetyczne
 • i inne

 

duszpasterz:

 • problemy religijno – moralne
 • rozwój duchowy

 

prawnik:

 • prawo małżeńskie i rodzinne
 • prawo pracy
 • bezrobocie
 • doradztwo finansowe

Uwaga! Prawnik służy poradą, nie reprezentuje stron w sądzie.

 

Poradnia korzysta z dofinansowania Gminy Jelcz-Laskowice.