AKTUALNOŚCI

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

GRUPY PARAFIALNE

GALERIA

SŁOWO ŻYCIA

CIEKAWE STRONY

Wizyt:
Dzisiaj: 11Wszystkich: 61540

Święty Stanisław

      W procesie tym brał udział biskup wrocławski Tomasz (1232 - 1268), należał bowiem do komisji przygotowującej kanonizację biskupa Stanisława Szczepanowskiego i w 1254 roku wraz z księciem opolskim Władysławem uczestniczył w uroczystości pokanonizacyjnej w Krakowie. Wówczas to przywiózł do katedry wrocławskiej relikwię ramienia Świętego, przechowywaną do dziś w skarbcu katedralnym. Dzięki biskupowi Tomaszowi kult św. Stanisława rozwinął się w diecezji wrocławskiej - między innymi w naszej Parafii. Kanonizacja św. Stanisława była dla Polski i Europy doniosłym faktem historycznym. Nastąpiła bowiem w czasie, gdy chrześcijanie byli często zmuszani do wyboru między dwiema lojalnościami. Nie nauczono się jeszcze wtedy dobrego rozróżniania, co należy do instytucji Kościoła a co do władzy świeckiej. Św. Stanisław stał się patronem ładu moralnego w Ojczyźnie. Powiedział kiedyś Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, że Kościołowi jest „do twarzy” z purpurą krwi męczeńskiej świętych biskupów polskich, na czele ze św. Wojciechem i św. Stanisławem.

Według tradycji, ciało św. Stanisława po śmierci
 w cudowny sposób zrosło się 
(fragment tryptyku z Bazyliki Mariackiej w Krakowie).
Fot. Michał Grychowski

      Naród zawdzięcza św. Stanisławowi zachowanie swojej tożsamości będącej w stałym zagrożeniu. Widzimy to zagrożenie i dzisiaj. Ciągle trwa dramatyczna walka o człowieka i o te same wartości, w których obronie poniósł śmierć św. Stanisław. On uczy nas jak pokonywać strach przed przemocą, uczy nas po prostu chrześcijańskiego męstwa. We Wrocławiu św. Stanisław jest czczony jako ten, który chroni ludzi przed katastrofami i klęskami żywiołowymi. Dlatego w czasie wielkiej powodzi, jaka nawiedziła stolicę Dolnego Śląska w 1997 roku, wystawiono obraz św. Stanisława w katedrze i modlono się o uratowanie Ostrowa Tumskiego. Tak jak w całej Polsce, gorąco czcimy św. Stanisława dlatego, że był wierny Bogu, któremu gorliwie służył z wiarą i miłością. Był wierny Ewangelii, którą głosił wszystkim, nikogo nie pomijając. Był wierny człowiekowi i do końca pozostał dobrym pasterzem, oddającym życie za swoje owce. Był wierny Ojczyźnie, bo walczył o zasady, normy i prawa, którymi powinien kierować się każdy Polak. 

Trumna-relikwiarz ze szczątkami świętego Stanisława biskupa i męczennika
(Archikatedra krakowska)

      W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska, u stóp wskrzeszony Piotrowin. Bywa ukazywany z orłem - godłem Polski.

        Dzięki Ci, Boże, za św. Stanisława!