AKTUALNOŚCI

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

GRUPY PARAFIALNE

GALERIA

SŁOWO ŻYCIA

CIEKAWE STRONY

Wizyt:
Dzisiaj: 11Wszystkich: 61540

Żywy Różaniec

GRUPY PARAFIALNE » Żywy Różaniec

 

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca". (Św. Jan Paweł II)

 

“W życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać za pomocą modlitwy Różańcowej”. (s. Łucja dos Santos)

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian – dorosłych i młodzież do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową we wspólnocie Żywego Różańca przy naszym Kościele Parafialnym.

 

Powstaje nowa Róża męska pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli - patrona Polski.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Pani Rozalia Wojnakowska tel. 515 207 901,

Pani Agnieszka Stępień tel. 501 014 191.

 

Ceremoniał Żywego Różańca:

       Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),

 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),

 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października),

 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy wszystkich róż.

 

W naszej parafii Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 1200.

Kierownikiem duchowym Żywego Różańca jest Ksiądz Proboszcz,

przełożoną Róż Różańcowych jest Pani Agnieszka Stępień (tel. 501 014 191).

Chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII:

JELCZ-LASKOWICE:

 1. Róża św. Siostry Faustyny – Zelatorka Pani Irena Grzeszczuk,

 2. Róża św. Ojca Pio – Zelatorka Pani Maria Skowrońska,

 3. Róża NMP Królowej Polski – Zelatorka Pani Grażyna Sambor,

 4. Róża Świętej Rodziny – Zelatorka Pani Kazimiera Wisłocka,

 5. Róża Matki Bożej Bolesnej – Zelatorka Pani Aneta Zając,

 6. Róża Niepokalanego Poczęcia NMP – Zelatorka Pani Bogusława Szpryngiel,

 7. Róża św. Józefa – Zelator Pan Dariusz Ornatowski.

 8. Róża św. Anny - trwają zapisy.

 RÓŻA DZIECIĘCA:

 1. Róża św. Jana Pawła II - Zelatorka   Anastazja Juszczak.

DĘBINA:

 1. Róża Matki Bożej Królowej Rodzin – Zelatorka Pani Elżbieta Tkaczyk.

NOWY DWÓR:

 1. Róża Matki Bożej Fatimskiej – Zelatorka Pani Wiesława Woś,

 2. Róża Św. Siostry Faustyny – Zelatorka Pani Łucja Bura.

 

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca:

      Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał „breve” aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata". Papież Leon XIII w „breve” z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in. "Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej". Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca na nowo odkrył w latach pięćdziesiątych XX wieku dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, abp. Sheen. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).

      Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób. W Roku Różańca Jan Paweł II podziękował członkom Żywego Różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę.